Luqa St. Andrew's Football Club

Under 15

Coach: Warren Muscat

Kampjonat Under 15

Ritratti mill-loghba kontra l-Kottonera fejn it-tim Under 15 sofra telfa ta' 2 - 1 bl-uniku goal ghat-tim Halluqi jkun skurjat minn Lydon Sciberras.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Season Tournament Xghajra F.C.

Fit-tielet u l-ahhar loghba ta' dan it-tournament il-Luqa St. Andrew's F.C. Under 15 kisbu rebha kbira ta' 6 - 0 kontra t-tim ta' Xghajra FC biex hekk spiccaw fit-tieni post tal-klassifika wara l-Fgura FC li rebhu dan it-tournament.  Ghal Hal Luqa skurjaw Hayden Sammut, Andre Sciberras, Aaron Demanuele, Keith Grima, Beshowi Samir u Tristan Spiteri. 

Fl-ahhar tat-tournament it-tim kien ipprezentat b'tifkira minn rapprezentant tax-Xghajra FC. Prosit lill-Coach Warren Muscat, lit-tim u lil kull min attenda biex jaghti s-support tieghu liz-zghazagh taghna.

 

 

 

 

 

 

 

Fit-tieni loghba tieghu it-tim tal-Under 15 hareg tellief kontra l-Fgura FC bl-iskor ta' 1 - 3 fejn l-uniku goal ghat-tim Halluqi kien skurjat minn Bernard Muscat.

 

 

 

 

It-tim Under 15 beda dan it-tournament b'rebha ta' 2 - 1 kontra t-tim ta' Msida St. Joseph. Skurjaw ghat-tim Halluqi Bernard Muscat u Andrea Sciberras.

 

Pre Season Friendly

L-Under 15 rebha kontra Mtarfa FC bl-iskor ta' 6-0 u ahna konna hemm biex inwasslulkom xi ritratti tal-partita. Illum ghandkom ir-ritratti tal-iskores: Hayden Sammut, Keith Grima u Andrea Sciberras.

 

 

 

Pre - Season

L-Under 15 bdew il-pre- season ftit tal-jiem ilu biex jipprepparaw ghall-kampjonat ta' din il-kategorija tal-Youth FA Championship. It-tim imexxi minn Warren Muscat qed jipprepara bis-shih biex dan l-istagun ikun success.

 

Kampjonat Under 15