Luqa St. Andrew's Football Club

Ahbarijiet


view:  full / summary

Jibda l-pre-season training

Posted on July 7, 2015 at 4:20 PM Comments comments (0)Illum beda l-pre-season training ghat-timijiet tal-Youths u s-Senior taht it-tmexxija tal-Coach il-gdid Eamon Bugeja flimkien mal-assistent tieghu James Musact. Segwa wkoll mill-qrib l-ewwel tahrig id-Director of Football Kenneth Costantino.


L-iskwadra ta' players ghamlet tahrig fil-pixxini ta' dan il-kumpless li kien jinkludi diversi ezercizji fizici u ohrajn biex ikun hemm team building u ri...

Read Full Post »

Hatriet godda fil-istaff tekniku ta' Luqa St. Andrew's FC

Posted on June 30, 2015 at 1:35 AM Comments comments (0)

Eamon Bugeja - Coach tas-Seniors

James Muscat - Assistant Coach

Kenneth Costantino - Director of FootballMix-xellug: Kenneth Costantino - Director of Football, Dr. Evan Camilleri - President, Eamon Bugeja -Caoch, James Muscat -...

Read Full Post »

Chairman gdid ghan-Nursery

Posted on June 15, 2015 at 8:30 AM Comments comments (0)Wara l-hatra ta' Dr. Evan Camilleri bhala President tal-Luqa St. Andrew's FC, il-Kumitat ihabbar il-hatra ta' Joseph Grima bhala c-Chairman il-gdid tan-Nursery.

 

Ghal dawn l-ahhar erba snin hu kien membru fil-Kumitat tan-Nursery u wkoll hu l-webmaster tal-website tal-klabb www.luqa...

Read Full Post »

President gdid ghall-Luqa St. Andrew's FC

Posted on June 9, 2015 at 5:05 PM Comments comments (0)


Wara l-ahhar Laqgha Generali Annwali li saret aktar kmieni dan ix-xahar, Luqa St. Andrew’s FC ghandhom President gdid. Dr. Evan Camilleri, li ghal diversi snin kien ic-Chairman tal-Luqa St. Andrew’s FC Youth Nursery, se jkun qed ikompli jmexxi l-klabb ...

Read Full Post »

It-Tlieta u Ghoxrin Loghba tal-Kampjonat

Posted on April 23, 2015 at 3:40 PM Comments comments (0)


Luqa St. Andrew's FC vs Mdina Knights FC  1  -  1


Skorja: Justin Cilia

It-tnejn u Ghoxrin loghba tal-Kampjonat

Posted on April 23, 2015 at 3:40 PM Comments comments (0)


Luqa St. Andrew's FC vs Kalkara FC  1  -  0


Skorja: Wayne Busuttil

Il-Wiehed u Ghoxrin Loghba tal-kampjonat

Posted on April 10, 2015 at 2:10 PM Comments comments (0)


Rss_feed