Luqa St. Andrew's Football Club

Ahbarijiet


view:  full / summary

Head Coach gdid ghan-Nursery

Posted on May 4, 2016 at 2:20 AM Comments comments (0)


B’effett minn dan ix-xahar, Johan Micallef hu l-Head Coach il-gdid ta’ Luqa St. Andrew’s FC Youth Nursery. Wara r-rizenja ta’ Kenneth Costantino minn Head Coach fi tmiem l-istagun, il-kumitat hatar lil Johan Micallef bhala l-Head Coach tan-Nursery biex hekk ikun hemm kontinwazzjoni tax-xoghol siewi li kien ghaddej.


Johan Micallef ilu ma' Luqa St. Andrew’s FC ghal dawn l-ah...

Read Full Post »

Hatra ghal Nathaniel Falzon

Posted on August 12, 2015 at 7:25 AM Comments comments (0)

Luqa St. Andrew's FC bi pjacir ihabbru li t-Tezorier tal-klabb Nathaniel Falzon gie mahtur Membru fil-Membru fil-Youth & Grassroots Committee tal-MFA ghall-istagun 2015-16.

 

Nifirhu lil Nathaniel ghal din il-kariga u biex ikompli jaghti s-sehem tieghu ghall-gid tal-klabb u l-futbol lokali.

 

Prosit Nathaniel

Pre-Season Friendlies - Seniors u Youths

Posted on August 5, 2015 at 6:35 AM Comments comments (0)

It-Tnejn 10 ta' Awwissu

Luqa Youths vs Attard- 7.30pm - Zebbug Ground

3 - 0  Skurjaw ghal Luqa - Ian Muscat, Lydon Sciberras u Keith Grima (tliet players prodotti tal-klabb)

 


Il-Hamis 13 ta' Awwissu

Luqa Seniors vs B’Bugia : MXlokk Ground 21.00hrs

 

 


Il-Gimgh...

Read Full Post »

Tribute Night - Season 1984/85

Posted on July 29, 2015 at 3:20 AM Comments comments (0)


Jintemmu l-ewwel tliet gimghat pre-season

Posted on July 29, 2015 at 2:50 AM Comments comments (0)

L-ewwel tliet gimghat tal-pre-season issa ghaddew u din is-sena kienet wahda partikolari. It-tmexxija tat-tim issa hi f'idejn Eamon Bugeja li se jkun il-coach tat-tim ghas-sentejn li gejjin flimkien mal-assistent tieghu James Muscat.


Il-pre-season din is-sena nbeda b'tahrig li sar fil-kumpless Splash and Fun f'Bahar ic-Caghaq bl-uzu tal-pools biex il-players jibdew bil-kondizjonament tal-muskoli. Grazzi specjali jmur lis-sidien ta' Splash and Fun Park li gentilment offra l-i...

Read Full Post »

Jitilghu il-poloz tal-U15 u U17

Posted on July 20, 2015 at 4:45 PM Comments comments (0)

Il-poloz tal-Kampjonat APS tal-U15 u U17 organizzati mill-Youth FA gew imhabbra.


It-tim tal-Luqa St. Andrew's FC U15 se jkun jilghab ir-round preliminari flimkien ma' Mosta, Fgura u wiehed minn Zejtun, Xghajra jew Dingli.


It-tim tal-U17 se jilghab loghba fuq zewg legs kontra Ghaxaq. Jekk jirbah dawn il-konfronti jilghab fi Grupp H fil-preliminari flimkien ma' Mosta, Luxol St. Andrew's u Mellieha.

Dettalji preliminari ghal-Kampjonat tal-Youths

Posted on July 17, 2015 at 8:25 AM Comments comments (0)

It-tim tal-Youths ta' Luqa St. Andrew's FC se jkun qed jiehu sehem f'Section D tal-Youth League. It-timijiet l-ohra li hemm f'din is-sezzjoni se jkunu Dingli Swallows, Gzira Utd, Mqabba, Swieqi Utd, Birzebbuga St. Peter's, Kirkop Utd, Sta. Venera Lightnings, Zurrieq u Xghajra Tornados.


L-ewwel loghba tar-Reds f'dan il-kampjonat se tkun kontra Sta. Venera Lightnings.


Dettalji tad-dati u hinijiet se jithabbru aktar tard hekk kif johorgu mill-YFA.

Read Full Post »

Jitilghu il-poloz tal-loghob Tielet Divizjoni 2015/16

Posted on July 13, 2015 at 7:00 AM Comments comments (0)

Luqa St. Andrew’s FC se jkunu qed jibdew l-impenn taghhom fil-Kampjonat BOV tat-Tielet Divizjoni 2015/16 kontra Ta’ Xbiex SC fl-14 ta’ Settembru 2015.


Jikkompetu f’din id-divizjoni se jkun hemm ukoll Attard F.C., Dingli Swallows F.C., Ghaxaq F.C., Kalkara F.C., Marsaskala F.C., Marsaxlokk F.C., Mdina Knights F.C., Mtarfa F.C., Santa Lucia F.C., St Venera Lightnings F.C., Ta' Xbiex S.C. u Xghajra Tornados F.C.


L-ewwel gurnata tal-kam...

Read Full Post »

Rss_feed